Verificare CNP - Validare Cod Numeric Personal

Acest tool vă va verifica CNP-urile dacă sunt scrise corect sau nu. Astfel, veți fi sigur că aveți de a face cu un CNP corect.

Orice cod numeric personal are 13 cifre. Pentru a fi valid, ultima cifră a CNP-ului, cunoscută și sub numele de cifra de control, trebuie sa fie în acord cu restul cifrelor. Cifra de control se calculează utilizând un algoritm pe baza celorlalte cifre. Astfel, prin cifra de control ne asigurăm că cifrele anterioare au fost completate corect.

Validare CNP

Validarea oricărui CNP se realizează prin calcularea cifrei de control. Dacă cifra de control calculată este egală cu cea specificată în CNP, atunci codul numeric personal este valid și corect.

Algoritmul de calculare a cifrei de control folosește următoarele 12 cifre: 279146358279. Fiecare cifra din constantă este înmulțită cu cifra corespondentă din CNP. De exemplu, dacă prima cifră din CNP-ul persoanei este 1 (1 semnifică persoana de sex masculin născută între 1900-1999), aceasta este înmulțită cu prima cifră din constantă adică 2. Rezultatele înmulțirilor sunt însumate, iar numărul rezultat se împarte la 11.

  • Dacă restul împărțirii este mai mic decât 10, atunci acel număr reprezintă cifra de control, cea de 13-a cifra a CNP-ului.
  • În schimb, dacă restul împărțirii este 10, atunci cifra de control este 1.

Să luăm de exemplu următorul CNP: 2990219469000. În cazul de față trebuie sa vedem dacă cifra de control pe care o calculam este egala cu 0. Dacă rezultatul nu este 0, atunci CNP-ul este incorect.

Vom înmulți fiecare dintre primele 12 cifre ale CNP-ului cu valoarea constantă corespunzătoare.

Algoritmul de validare pentru CNP