Verificare Bulk CNP - Cod Numeric Personal

    Validare în bulk a CNP-urilor

    Acest program poate valida în bulk mai multe cnp-uri. Puteți introduce cnp-urile câte unul pe fiecare linie sau separate prin virgulă.

    Este important de menționat că cnp-urile chiar dacă sunt valide, nu înseamnă că aparțin unor persoane reale.